Élelmiszer-, vegyiáru eladó

OKJ: 31 341 05

Ár: Egy összegű fizetésnél 99.000 Ft helyett 79.000 Ft, részletben 3 X 35.000 Ft. + vizsgadíj

A tanfolyam ára tartalmazza a szakmai vizsgadíjak, a tankönyvek és a szükséges szakmai gyakorlat költségeit is! A fenti összegen kívül semmilyen kiadás nem merül fel!
Helyszín(ek) és Időpont(ok):
 • Budapest IX. kerület
  ○ 2018-02-06
 • Budapest XI. kerület
  ○ 2018-03-03
 • Érd
  ○ 2018-02-09
Helyszínek és oktatási napok:
Budapest, IX. kerületi iskola oktatási napok MINDEN MÁSODIK HÉTEN, KEDDEN
Érd,Bolyai iskola oktatási napok MINDEN MÁSODIK HÉTEN, PÉNTEKEN


Záróvizsga várható dátuma: 2018 májusban

 

 Élelmiszer, vegyi áru eladó

Program engedélyezési száma: E-000165/2014/A010

OKJ: 31-341-05

 

A tanfolyam ára most 20 % engedményt tartalmaz 

99.000 Ft helyett most csak 79.000 Ft


 

+ OKJ vizsgadíj 42.000 Ft


 


A tanfolyam elvégzése után betölthető munkakörök:

 

 • Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
 • Zöldség-, gyümölcs eladó
 • ABC-eladó
 • Áruházi eladó
 • Eladó, fűszerüzlet
 • Eladó, szupermarket
 • Élelmiszer eladó
 • Élelmiszerbolti eladó
 • Bolti pénztáros
 

A kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos eladói feladatokat.

 

Kinek ajánljuk?


Az Élelmiszer, - vegyi áru eladó tanfolyamunkat elsősorban azok számára ajánljuk, akik a kereskedelem területén eladói munkakörben szeretnének elhelyezkedni, illetve már betöltik ezt a munkakört, de nem rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel. Továbbá mindazon vállalkozó, üzlettulajdonosok, és üzletvezető számára, akik önállóan üzemeltetik kereskedelmi egységeiket, de nem rendelkeznek az előírt Boltvezető szakképesítéssel. Ezen tanfolyam elvégzése után tanulmányaikat folytathatják a Boltvezető szakképesítésen.

 

Feltételek a tanfolyam elvégzéséhez?


Alapfokú (8 általános, vagy 10 osztály) iskolai végzettség. 

Szakellátó által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolás

 

Mit tanulunk?


Kereskedelmi ismeretek:

 

 • A baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat A pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
 • A munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
 • Eleget tenni az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeknek
 • Felvenni a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket írni
 • Nyitni, zárni és üzemeltetni az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően

 

 

Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása:

 

 • A főbb élelmiszer árucsoportok jellemzői
 • A főbb vegyi árucsoportok jellemzői

 

 

Eladástan

 

 • Az áru beszerzésével, átvételével kapcsolatos eladói feladatok
 • Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége
 • A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok
 • Áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatok, 
 • Az áru elékészítésével kapcsolatos feladatok
 • Baleset, munka és tűzvédelmi feladatok
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok
 • A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és reklamációval kapcsolatos eladói feladatok
 • A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok
 • Az eladó foglalkoztatásával kapcsolatos lehetőségek
 • A pénzforgalommal és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok
 

Miből vizsgázunk?


 

A szakmai záróvizsga 2 gyakorlati és a szóbeli vizsga teljesítéséből áll.

 

Szóbeli vizsgán számon kért anyag:

 

10028-16. Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása

 

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák: Élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználásra, tárolásra vonatkozó tanácsadás. A vegyiáru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználásra, tárolásra vonatkozó tanácsadás.

 

A gyakorlati vizsgán számon kért anyag:

 

11691-16 Eladástan

 

Élőmunka a kereskedelmi egységben / tanboltban: A vevő tájékoztatása, kiszolgálása, az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven. 

Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot, és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek

 

Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban.

 

Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladat leírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalmi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása, és egy bizonylat kitöltése.

 •  Mennyiségi áruátvétel
 • Minőségi áruátvétel
 • Árváltozás/leltározás
 • Visszáruzás
 • Áruátadás más boltnak
 • Árufeltöltés, árumozgató eszközök használata
 • Áruelőkészítési, és árukihelyezési feladatok
 • Pénztárnyitás
 • Pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás
 • Pénztárzárás

 

 

Miből tanulunk?


Az általunk indított képzésekhez elkészítettük a jegyzetsorozatot, szóbeli és gyakorlati vizsga tantárgyankénti bontásban. A szóbeli és gyakorlati tételsor-kidolgozások tartalmazzák a szóbeli és gyakorlati vizsgán, számon kérhető teljes tudásanyag elsajátításához szükséges magyarázatokat és összefoglaló táblázatokat is

Az alábbiakban bemutató jelleggel betekintést nyújtunk a jegyzetek tartalmába. A könyvborítókra kattintva, beleolvashatsz jegyzeteinkbe.

A tankönyvek önállóan is megvásárolhatóak, érdeklődj az ügyfélszolgálatnál!


Erre a tanfolyamra szeretnék jelentkezni
Kérdésem van
Név:
Telefon:
E-mail:
Kérdés:
Kapcsolat
Név:
Telefon:
E-mail:
Tárgy:
Üzenet: